PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

1. Sąvokos

1.1. Bendrovė - UAB „ALLURA“, juridinio asmens kodas: 302553376, adresas: Karalgirio g. 12, Kaunas;

1.2. E. parduotuvė – Bendrovės valdoma allura.lt elektroninė parduotuvė, kurioje parduodamos Prekės;

1.3. Pirkėjas – Asmuo, įsigyjantis Prekes;

1.4. Prekės – Bendrovės fizinėje parduotuvėje ir E. parduotuvėje siūlomi įsigyti daiktai, kurių sąrašas (asortimentas) gali būti nuolatos atnaujinamas, papildomas ar keičiamas.

2. Kokybiškų Prekių grąžinimas/pakeitimas

2.1. Kokybiškų Prekių grąžinimas/pakeitimas vykdomas, vadovaujantis Mažmeninės prekybos taisyklėmis (su aktualiais pakeitimais, jei tokių būtų), patvirtintomis 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo Nr. 697, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas turi teisę: 1) per 14 dienų nuo Prekės gavimo dienos grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtu pinigus (teisė atsisakyti sutarties), išskyrus šių taisyklių 2.9 punkte nustatytus atvejus; arba 2) grąžinti Prekę Pardavėjui prašydamas ją pakeisti analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Preke (teisė pakeisti Prekę), su šių Taisyklių 7.7 punkte nustatyta išimtimi ir jeigu Prekė nebuvo naudojama, nesugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės bei nepraradus prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis Prekę pirko iš Pardavėjo.

2.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti Prekę, praneša apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu: help@allura.lt arba tel. +370 65278737, nurodant grąžinamos/keičiamos Prekės pavadinimą, užsakymo numerį.

2.4. Kad Pirkėjas nepraleistų sutarties atsisakymo/Prekės pakeitimo termino, Pirkėjui pakanka pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti sutarties ar teise pakeisti Prekę iki sutarties atsisakymo/Prekės pakeitimo termino pabaigos.

2.5. Atsisakius sutarties, grąžinamos visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant pristatymo išlaidas į Prekių užsakymo metu nurodytą pristatymo vietą (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas dėl to, kad buvo pasirinktas kitas, o ne Pardavėjo pasiūlytas pigiausias standartinio pristatymo būdas) nepagrįstai nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią buvo pranešta apie Pirkėjo sprendimą atsisakyti sutarties. Pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pat mokėjimo būdu, kokį atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją naudojo Pirkėjas. Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, Pardavėjas pasilieka teisę sumokėtų sumų negrąžinti tol, kol Prekės nebus gautos atgal arba Pirkėjas nepateiks Prekių išsiuntimą patvirtinančių įrodymų, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

2.6. Pirkėjas Prekes, kurias jis nori grąžinti, gali pristatyti į Pardavėjo būstinę arba siųsti registruotu paštu arba bet kokiu kitu būdu adresu: UAB „ALLURA“, Savanorių pr. 207, LT-50177 Kaunas. Pirkėjas Prekes turi pristatyti į Pardavėjo būstinę arba išsiųsti aukščiau nurodytu adresu per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pranešė Pardavėjui apie sutarties atsisakymą. Terminas laikomas nepraleistu, jeigu Prekes Pirkėjas išsiunčia iki pasibaigs 14 dienų terminas.

2.7. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiška Preke gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka, įsigijus šias Prekes:

       (i) parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307) (įskaitant, bet neatsiribojant, kvepalai, tualetiniai vandenys, gražinimosi arba makiažo preparatai, odos priežiūros preparatai, apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatai, manikiūro ir pedikiūro preparatai, plaukų preparatai, burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, preparatai, kurie naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai);

       (ii) elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548) (Į KN kodą 8516 patenka elektroterminiai šukuosenų aparatai (pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, plaukų suktuvai, kaitrinės plaukų sukimo žnyplės)).

2.8. Prekės grąžinimo išlaidų Pardavėjas Pirkėjui nekompensuoja. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

2.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kai yra pristatomos bet kurios iš šių Prekių:

       (i) pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių;

       (ii) supakuotos Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

2.10. Pirkėjui grąžinant Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

       (i) grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, kuri atidaryta nepadarant jokios žalos;

       (ii) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nesubraižyta, nesudaužyta ar kitaip dėl Pirkėjo kaltės mechaniškai nepažeista);

       (iii) Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

       (iv) grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

       (v) grąžinant Prekę būtinai reikia pateikti užpildytą Prekių grąžinimo formą, kurią galimą parsisiųsti iš E. parduotuvės;

       (vi) grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pirkimo-pardavimo kvitą, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo pavedimą).

3. Netinkamos kokybės Prekių grąžinimas

3.1. Pirkėjas reikalavimus dėl netinkamos kokybės Prekių gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Reikalavimus dėl Prekės, kuriai nustatytas tinkamumo naudoti terminas, netinkamos kokybės Pirkėjas gali pareikšti per Prekės tinkamumo naudoti terminą.

3.2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės Prekę. Pardavėjui turi:

       3.2.1. pateikti Prekę, kurios kokybė yra netinkama;

       3.2.2. pateikti Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (kasos kvitą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo pavedimą);

       3.2.3. pateikti užpildytą Prekių grąžinimo formą, kurią galimą parsisiųsti iš E. parduotuvės.;

3.3. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė, savo pasirinkimu turi teisę:

       3.3.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);

       3.3.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;

       3.3.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

       3.3.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už Prekę sumokėtą kainą. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja neatlygintinai išnagrinėti Pirkėjo prašymą ir, kai nesutinka su Pirkėjo reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, pateikia Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

3.5. Pardavėjui tenkinus pirkėjo reikalavimą nutraukti sutartį ir grąžinti už Prekę sumokėtą kainą, Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Prekės grąžinimo dienos, grąžina Pirkėjui į jo atsiskaitomąją sąskaitą už Prekę sumokėtą kainą. Pirkėjas, grąžindamas Pirkėjui sumokėtą kainą, neišskaičiuoja iš jos sumos, kuria sumažėjo Prekės vertė dėl jos naudojimo ar Prekės išvaizdos praradimo arba dėl kitokių aplinkybių.

3.6. Jei Pirkėjas įsigijo Prekių komplektą, nepriklausomai nuo to, ar viena komplekto dalis, ar visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo pateikti Bendrovei visas Prekių komplektą sudarančias dalis.

3.7. Kai netinkamos kokybės Prekė Pirkėjo pageidavimu keičiama kita tos pačios funkcijos preke, kuri skiriasi nuo grąžinamos pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, Pirkėjas turi atlyginti nekokybiškos Prekės kainos ir naujos Prekės kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą.

Product added to compare.